Wróć do listy wpisów
Marketing Prowadzenie firmy Różne
Agencja SEO i SEM > Blog > Współpraca – dlaczego jest tak ważna? Poznaj 5 podstawowych powodów

Współpraca – dlaczego jest tak ważna? Poznaj 5 podstawowych powodów

Współpraca – dlaczego jest tak ważna? Poznaj 5 podstawowych powodów

Wszyscy cenią umiejętność współpracy. Kiedy zapytasz pracodawcę, jakie są najważniejsze dla niego cechy potencjalnego pracownika, prawdopodobnie wśród nich wymieni właśnie tę umiejętność. Jeśli zadasz pytanie: co pozwala osiągnąć sukces w zespołowej pracy projektowej?, wielu liderów odpowie – efektywna współpraca. Co jednak konkretnie kryje się pod pojęciem współpracy i dlaczego ważne jest, aby podjęcie wspólnego działania wynikało z chęci obu stron,
a nie wyłącznie z jednej? Na czym polega „magia zaufania”, o której często mówią osoby na co dzień zajmujące się pracą z klientami? Dlaczego współpraca jest tak ważna i jak powinna wyglądać udana kooperacja z agencją SEO? W tym wpisie postaram się znaleźć odpowiedzi właśnie na te pytania.

Współpraca, czyli…?

Bez względu na obszar czy sposób działania współpracę (określaną również jako współdziałanie) najogólniej można zdefiniować jako dążenie do osiągnięcia wspólnego celu. Objawia się to przez:

 • komunikowanie,
 • informowanie,
 • kulturę feedbacku (informację zwrotne),
 • wymianę poglądów i spostrzeżeń,
 • otwartość na inny punkt widzenia,
 • szukanie wspólnych elementów (dla projektu, podczas realizacji zadania itd.).

Umiejętność ta utożsamiana jest z tzw. kompetencjami emocjonalnymi, ponieważ podstawą udanej współpracy jest chęć budowy i podtrzymywania oraz rozwijania relacji. To z kolei przekłada się na tworzenie więzi, czyli podstawową kompetencję społeczną, pozwalającą funkcjonować wśród innych ludzi bez większych problemów komunikacyjnych.

Najpopularniejszymi formami współpracy są:

 • współpraca zespołowa, która prócz chęci osiągnięcia wspólnie wyznaczonego rezultatu charakteryzuje się wysoką potrzebą sprawnego komunikowania,
 • współpraca międzyorganizacyjna występująca pomiędzy sformalizowanymi podmiotami – firmami, stowarzyszeniami itp. – której podstawą są rozszerzone sieci kontaktów,
 • współpraca z klientem, opierająca się w dużej mierze na relacji i autorytecie partnera lub specjalisty świadczącego daną usługę (bezpośrednio lub pośrednio, z ramienia konkretnej firmy).

Co ważne, aby współdziałanie było efektywne i prowadziło do zdobycia wyznaczonego celu, musi wynikać z intencji obu stron. Zwłaszcza w przypadku podejmowania różnorodnych inicjatyw na poziomie biznesowym.

Bo do tanga trzeba dwojga

Żeby można było mówić o udanej współpracy, każda ze stron mających uczestniczyć w procesie dążenia do określonego celu, musi być przekonana o słuszności samego pomysłu. Inaczej zbudowanie planu, który krok po kroku wyznacza kolejne etapy prowadzące do uzyskania oczekiwanego efektu, albo nie będzie możliwe, albo liczba ewentualnych trudności sprawi, że cały proces będzie żmudny i mocno demotywujący. Wynika to m.in. z faktu, że brak pewności co do jakiejś koncepcji bardzo często prowadzi do zmian zdania, powątpiewania w zasadność projektu, a nawet – w sytuacjach ekstremalnych – podważania autorytetu jednej ze stron.

 

Kiedy strony podejmujące współpracę mają stuprocentową pewność co do wspólnie wyznaczonego celu, nie tylko proces decyzyjny staje się o wiele łatwiejszy. Wytwarza się pomiędzy nimi zaufanie, które również we współpracy biznesowej jest nieocenione.

dobra współpraca

Zaufanie – podstawa udanej współpracy

Zaufanie to nic innego, jak przekonanie lub wiedza poparta dowodami, że dany człowiek, zespół lub firma, dzięki swoim działaniom, doświadczeniu oraz umiejętnościom, będą mogli zrealizować założony plan. W przypadku zaufania rozumianego w kontekście współpracy np. z agencją SEO zaufanie klienta względem niej może objawiać się m.in. pewnością co do wdrażanych procesów.

Ważne, żeby mieć świadomość, że zaufanie (w kontekście współpracy) nie może występować wyłącznie po stronie klienta, ale także i samej firmy lub organizacji. Ponadto jego obecność należy pielęgnować, aby nie doprowadzić do rozczarowania i poczucia nieuczciwości. Podstawą zaufania jest obustronność – dopiero, jeśli odczuwa je klient oraz obsługująca go firma, możemy mówić
o potencjalnym zaufaniu pomiędzy partnerami biznesowymi.

Jak zbudować zaufanie, które może przełożyć się na udaną współpracę biznesową, przykładowo
z agencją SEO?

Aktywne słuchanie

Polega ono na realnym zaangażowaniu w proces przekazywania informacji przez rozmówcę. Według wielu specjalistów to podstawa większości sukcesów w kwestiach opartych o konieczność współpracy z drugim człowiekiem.
Dzięki stałym elementom aktywnego słuchania, takim jak:

 • utrzymywanie kontaktu wzrokowego,
 • zadawanie pytań otwartych,
 • otwartość na pomysł i wizje rozmówcy,
 • chęć poznania historii stojącej za pomysłem/człowiekiem,
 • umiejętności „wejścia” w skórę rozmówcy,
  zyskuje się możliwość poznania prawdziwych motywacji oraz zdobycia najbardziej potrzebnych informacji na temat partnera biznesowego.

Zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań

Znając je, łatwiej jest zbudować odpowiedni plan działania, mający na celu rozwój lub osiągnięcie konkretnych założeń, czy też dobrać sposób komunikacji.

Komunikacja

Nieumiejętnie prowadzona albo jej całkowity brak, zwłaszcza w biznesie mogą doprowadzić nie tylko do wielu niekomfortowych sytuacji. Nieodpowiedni przekaz może również negatywnie wpłynąć na proces osiągania wyznaczonych celów.

Osoby współpracujące na co dzień z firmami czy klientami często podkreślają, że to „magia zaufania” w dużej mierze jest odpowiedzialna za udaną kooperację. Jej sekret polega na tym, że wzajemne zaufanie gwarantuje duże pole do rozwoju, co zawsze pozytywnie przekłada się na każde przedsięwzięcie. Strony biorące udział w takim procesie budują w sobie poczucie wspólnoty
i zaangażowania, dzięki czemu współpraca jest znacznie bardziej efektywna.

Czy prócz efektywności istnieją jeszcze inne powody, dla których warto współpracować?

5 argumentów na korzyść współpracy w biznesie

Praca w agencji marketingowej zajmującej się działaniami SEO, a także szeroko pojętym content marketingiem, utwierdziła mnie w przekonaniu, jak ważna w codziennym życiu jest umiejętność wzajemnego działania opartego o zaufanie. Wzajemność nie została użyta tu przypadkowo – to „kropka nad i” i detal, bez którego nie można mówić o współdziałaniu w biznesie.

Bez względu na to, po której stronie barykady się jest – reprezentuje się firmę czy jest się klientem – warto współpracować, ponieważ:

 • wspólna praca nad projektem zdecydowanie zwiększa produktywność. Strony, które wzajemnie zajmują się nim, wzajemnie motywują się do działania, przez co są w stanie być bardziej wydajne;
 • współpraca pozwala zdefiniować realne potrzeby i oczekiwania. To z kolei eliminuje ewentualne nieporozumienia oraz możliwość wyznaczenia celów, które dla jednej ze stron są niewłaściwe lub niemożliwe do osiągnięcia. Przykład: kiedy klient otwarcie komunikuje potrzebę promowania produktu X, argumentując to wynikami sprzedażowymi, pozwala to na dopasowanie komunikacji do potrzeb kampanii reklamowej i minimalizuje prawdopodobieństwo zaproponowania nietrafionych działań;
 • współdziałanie zwiększa precyzyjność trafienia do odbiorców projektu. Na przykład kiedy nad rozwojem podstrony blogowej specjalista stale współpracuje z właścicielem domeny, zwiększa się szansa na dotarcie do odbiorców marki;
 • zwiększa się jakość oferowanych usług, ponieważ współpraca zawsze motywuje do rozwoju, pracy nad przyjętymi standardami i polepszania ich;
 • strony biorące udział w dążeniu do określonego celu uczą się od siebie, dzięki nieustannej wymianie doświadczeń.

wspólne cele

Udana współpraca z agencją SEO

Nie będę oszukiwać – współpraca klienta z agencją zajmującą się procesem pozycjonowania bywa pełna wyzwań. Poczucie to towarzyszy zarówno samym usługodawcom, jak i odbiorcom. :) Aby je zminimalizować, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które zdecydowanie mogą odmienić współdziałanie, i co ważne, przełożyć się na lepsze wyniki wspólnego projektu (w tym przypadku: pozycjonowania witryny).

 • Po pierwsze: warto pytać, przekazywać na bieżąco swoje oczekiwania i informować o ewentualnych obawach. Zadaniem pracowników jest dbałość o jak najlepszy przepływ informacji oraz edukowanie w zakresie świadczonej usługi. Zwłaszcza kiedy firma zajmuje się usługami specjalistycznymi, których zrozumienie wymaga szczegółowego zapoznania z niektórymi mechanizmami.
 • Po drugie: podstawą współpracy z agencją SEO jest otwartość i zaufanie w stosunku do specjalistów. Warto otworzyć się na ich wiedzę oraz doświadczenie, co z pewnością zaprocentuje w poszczególnych etapach projektu.
 • Po trzecie: warto, aby klient samodzielnie jasno określał swoje priorytety. Dzięki temu pracownikom zdecydowanie łatwiej dobrać działania do specyfiki konkretnej branży.
 • Po czwarte: komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja. Pozycjonowanie to proces wymagający dużej dozy cierpliwości, ale przede wszystkim sprawnej wymiany informacji, wdrażania zmian na stronie itd. Dostępność mailowa czy telefoniczna, omawianie zmian – to wszystko ma znaczenie!

Działaj(my), współpracuj(my) i ciesz(my) się wynikami!

Samodzielne działania przynoszą ogrom satysfakcji i dają wiele powodów do dumy. Tak samo może być w przypadku podejmowania wyzwań we współpracy z innymi ludźmi lub firmami! Wystarczy chęć zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za współdziałanie oraz otwartość na wdrożenie zasad, które zwiększają szansę na udaną współpracę.

Zapisz się do newslettera i odbieraj regularną dawkę wiedzy, ciekawostek i nowości ze świata reklamy internetowej!