Wróć do listy wpisów
Pozycjonowanie
Agencja SEO i SEM > Blog > Robots.txt: co to jest i jak działa?

Robots.txt: co to jest i jak działa?

Robots.txt: co to jest i jak działa?

W dzisiejszych czasach większość z nas korzysta z wyszukiwarek internetowych, takich jak Google, Bing czy Yahoo!, aby znaleźć odpowiedzi na nasze pytania, poszukać interesujących nas produktów czy usług lub po prostu przeglądać strony. Wyszukiwarki używają automatycznych programów zwanych robotami, aby przeszukiwać i indeksować strony internetowe, co pozwala im na prezentowanie użytkownikom najbardziej odpowiednich wyników w odpowiedzi na ich zapytania.

Jednak, jeśli jesteś właścicielem witryny internetowej, prawdopodobnie chcesz mieć kontrolę nad tym, które strony są indeksowane przez roboty i jakie informacje o Twojej stronie są dostępne publicznie. To właśnie do tego służy plik robots.txt.

Plik robots.txt jest kluczowym elementem optymalizacji SEO. Dzięki jego użyciu można sprawić, że roboty będą indeksowały tylko te części strony, które mają największe znaczenie dla wyszukiwarek i osób przeglądających. W ten sposób można zwiększyć szanse na wyświetlanie się na szczycie wyników wyszukiwania i poprawić ogólną widoczność witryny.

W tym artykule blogowym omówimy, co to jest plik robots.txt, jak działa, jakie informacje zawiera oraz jakie są najlepsze praktyki jego stosowania. Bez wątpienia znajomość tych zagadnień jest niezbędna każdemu webmasterowi, który chce kontrolować to, co roboty przeglądają na jego stronie internetowej.

Czym jest plik robots.txt

Plik robots.txt jest prostym plikiem tekstowym umieszczonym na serwerze, który umożliwia kontrolowanie zachowania robotów internetowych. Jest to standardowa metoda stosowana przez wiele wyszukiwarek internetowych, takich jak Google, Yahoo! i Bing, do odczytywania instrukcji od webmasterów dotyczących indeksowania witryn.

Co zawiera plik robots.txt

Plik robots.txt zawiera instrukcje dla robotów wyszukiwarek wskazujące, jakie części witryny powinny być przeszukiwane i indeksowane, a jakie powinny zostać pominięte. Zawartość pliku robots.txt jest zapisywana w formacie tekstowym i umieszczana na serwerze internetowym w głównym katalogu witryny.

Plik robots.txt może zawierać następujące instrukcje:

 • User-agent – wskazuje konkretnego robota wyszukiwarki, dla którego instrukcje są określone.
 • Disallow – informuje robota, że dana część witryny nie powinna być przeszukiwana.
 • Allow – pozwala na przeszukiwanie określonej części witryny przez robota.
 • Sitemap – określa adres mapy witryny, która pomaga robotom w indeksowaniu strony.
 • Crawl-delay – określa opóźnienie między zapytaniami robota do serwera.
 • User-agent: * – ta instrukcja dotyczy wszystkich robotów.

Pliki robots.txt są stosowane w celu poprawy efektywności indeksowania przez roboty wyszukiwarek, co z kolei pomaga w pozycjonowaniu witryny w wynikach wyszukiwania.

googlebot

Dlaczego plik robots.txt jest potrzebny

Ten prosty plik tekstowy jest niezwykle istotnym elementem każdej strony internetowej, ponieważ pełni funkcję przewodnika dla robotów internetowych. Plik robots.txt umożliwia właścicielom witryn kontrolowanie sposobu, w jaki roboty przeglądają ich strony.

Właściciele stron mogą również wykorzystać plik robots.txt do kierowania robotów internetowych do konkretnych podstron, takie jak mapa strony lub inne ważne elementy witryny. Ponadto plik ten może być używany do blokowania botów internetowych, które są niepożądane lub szkodliwe, takie jak boty spamujące lub szukające luk w zabezpieczeniach strony.

Należy pamiętać, że może to być użyteczne narzędzie do kontroli indeksowania i wyświetlania zawartości w wynikach wyszukiwania, ale nie chroni przed atakami hakerów lub innymi zagrożeniami.

Gdzie powinien znajdować się plik robots.txt

Plik robots.txt powinien znajdować się w głównym katalogu witryny internetowej, czyli być dostępny pod adresem: http://twojadomena.pl/robots.txt.

Umieszczenie pliku robots.txt w głównym katalogu witryny jest konieczne, ponieważ roboty internetowe najpierw szukają go w tym miejscu. Jeśli plik nie zostanie znaleziony w głównym katalogu, roboty mogą przeszukać inne katalogi witryny, co może wpłynąć na wydajność przeglądania witryny i indeksowania jej treści.

Warto pamiętać, że plik robots.txt powinien być łatwy do znalezienia i dostępny dla robotów internetowych. Nie powinien być ukryty ani chroniony hasłem, ponieważ może to uniemożliwić robotom internetowym przeglądanie witryny i indeksowanie treści.

Właściciele witryn internetowych powinni również regularnie aktualizować plik robots.txt, szczególnie jeśli wprowadzają zmiany w strukturze swojej witryny. Aktualizacja pliku robots.txt może pomóc w zoptymalizowaniu indeksowania treści witryny i zapobiegać przypadkowemu wykluczaniu ważnych sekcji witryny z wyników wyszukiwania.

Zawartość pliku robots.txt

Przede wszystkim, plik robots.txt powinien zawierać informacje o tym, które roboty internetowe mają dostęp do treści witryny. Można to zrobić przy użyciu poleceń „User-agent”. Jeśli chcesz zezwolić robotom Google na przeglądanie treści Twojej witryny, możesz użyć polecenia „User-agent: Googlebot”.

Plik robots.txt może zawierać polecenia dotyczące konkretnych sekcji witryny, które powinny być lub nie być indeksowane przez roboty internetowe. Można to zrobić przy użyciu poleceń „Disallow” lub „Allow”. Na przykład jeśli chcesz zablokować dostęp do określonej strony, możesz użyć polecenia „Disallow: /nazwa-strony”.

W pliku robots.txt można również umieścić informacje o lokalizacji mapy witryny oraz pliku indeksu. Można to zrobić przy użyciu poleceń „Sitemap” lub „Host”. Przykładowo – jeśli chcesz powiadomić roboty internetowe o lokalizacji mapy witryny, możesz użyć polecenia „Sitemap: http://twojadomena.pl/sitemap.xml”.

robots txt

Dyrektywy Allow i Disallow

Dyrektywa Allow informuje roboty Google o tym, które strony lub katalogi mają być indeksowane, a dyrektywa Disallow – które strony lub katalogi mają zostać wykluczone.

Na przykład jeśli chcesz, aby roboty internetowe mogły indeksować całą witrynę, możesz użyć dyrektywy Allow z wartością „/” lub bez żadnego parametru, co oznacza, że wszystkie strony będą dostępne dla robotów.

Jednak jeżeli chcesz wykluczyć określone strony lub katalogi z indeksowania, możesz użyć dyrektywy Disallow z odpowiednią wartością. Przykładowo – jeśli chcesz wykluczyć stronę „kontakt” z indeksowania, możesz użyć dyrektywy „Disallow: /kontakt”.

Warto pamiętać, że dyrektywa Disallow może być zastosowana na poziomie katalogu, co oznacza, że wszystkie pliki w danym katalogu zostaną wykluczone z indeksowania. Na przykład, jeśli chcesz wykluczyć katalog „admin” z indeksowania, możesz użyć dyrektywy „Disallow: /admin/”.

W przypadku gdy w pliku robots.txt nie ma dyrektywy Allow dla określonej strony lub katalogu, domyślnie wszystkie roboty internetowe będą miały dostęp do tych elementów.

Ważne jest, aby dyrektywy Allow i Disallow były używane ostrożnie i zgodnie z potrzebami witryny, ponieważ błędne ustawienia mogą spowodować, że niektóre strony nie będą dostępne dla robotów internetowych lub odwrotnie – zostaną indeksowane strony, które nie powinny być widoczne publicznie.

Czym jest user-agent

User-agent  to nazwa lub identyfikator, którym roboty internetowe identyfikują się podczas przeszukiwania witryny. User-agent jest często określany w pliku robots.txt, aby określić zasady dla konkretnych robotów internetowych.

Każdy robot internetowy ma swoje własne oznaczenie user-agent, które jest często widoczne w nagłówkach żądań HTTP. Na przykład, popularny robot Googlebot używa identyfikatora „Googlebot”, a robot Bingbot firmy Microsoft używa identyfikatora „Bingbot”.

Określanie user-agenta w pliku robots.txt pozwala na ustanowienie zasad dotyczących indeksowania dla konkretnych robotów internetowych. Na przykład jeśli chcesz wykluczyć Googlebota z indeksowania określonych stron lub katalogów, możesz użyć dyrektywy „User-agent: Googlebot” z odpowiednią dyrektywą Disallow.

Trzeba pamiętać, że niektóre roboty internetowe mogą udawać inny user-agent, niż ten, który zwykle używają, co może wpłynąć na sposób, w jaki witryna jest indeksowana. Dlatego ważne jest, aby plik robots.txt był uzupełniony o odpowiednie dyrektywy Allow i Disallow, które dokładnie określają zasady dla wszystkich robotów internetowych, niezależnie od używanego przez nie user-agenta.

plik robots.txt

Wskazanie lokalizacji pliku z mapą strony w formacie XML

Lokalizacja pliku z mapą strony w formacie XML powinna być wskazana w pliku robots.txt za pomocą dyrektywy sitemap.

Aby wskazać lokalizację pliku z mapą strony, należy użyć następującej składni:

Sitemap: <URL do pliku z mapą strony>

Na przykład jeśli plik z mapą strony nazywa się „sitemap.xml” i znajduje się w katalogu głównym witryny, dyrektywa w pliku robots.txt powinna wyglądać następująco:

Sitemap: https://www.example.com/sitemap.xml

Wskazanie lokalizacji pliku z mapą strony w pliku robots.txt pozwala robotom internetowym łatwo znaleźć i przetworzyć informacje o strukturze witryny, co może pomóc w poprawnym indeksowaniu i wyświetlaniu wyników wyszukiwania.

Generowanie pliku robots.txt

Tworzenie pliku robots jest stosunkowo proste i można to zrobić ręcznie lub za pomocą specjalnych narzędzi online. Wymagane jest jedynie podstawowe zrozumienie składni i zasad określania zasad dla robotów internetowych.

Aby ręcznie wygenerować plik robots.txt, należy stworzyć nowy plik tekstowy o nazwie „robots.txt”. Następnie można użyć odpowiedniej składni, aby określić zasady dotyczące indeksowania dla poszczególnych robotów internetowych.

Na przykład aby zezwolić wszystkim robotom internetowym na indeksowanie całej witryny, plik robots.txt powinien zawierać następujące instrukcje:

User-agent: *

Disallow:

Oznacza to, że wszystkie roboty internetowe są dozwolone i nie ma żadnych ograniczeń dotyczących indeksowania.

Jeśli chcesz wprowadzić bardziej zaawansowane zasady dotyczące indeksowania dla konkretnych robotów internetowych, możesz użyć dyrektyw user-agent, Disallow i Allow.

Przykładowo jeśli chcesz zablokować Googlebota przed indeksowaniem strony „example.com/private”, plik robots.txt powinien zawierać następujące instrukcje:

User-agent: Googlebot

Disallow: /private

Aby upewnić się, że plik robots.txt został poprawnie utworzony, można użyć narzędzi online, takich jak Google Search Console, które pozwala na sprawdzenie pliku robots.txt i wykrycie wszelkich błędów lub problemów.

Statyczny plik robots.txt

Plik robots.txt jest nazywany statycznym, ponieważ jego zawartość pozostaje stała i nie zmienia się automatycznie. Zasady i instrukcje zawarte w pliku są interpretowane przez roboty internetowe podczas każdej wizyty na stronie, a zmiany w pliku muszą być wprowadzane ręcznie przez właściciela witryny. Jest to konieczne na przykład w przypadku dodania nowych stron lub zmiany nazwy folderów. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać i aktualizować plik robots.txt, aby upewnić się, że zawiera on najnowsze informacje i zasady dotyczące indeksowania witryny.

plik robots.txt

Generatory pliku robots.txt

Istnieje wiele narzędzi online do generowania plików robots.txt. Te narzędzia są przydatne dla właścicieli witryn, którzy nie są zaznajomieni z zasadami tworzenia pliku robots.txt lub nie mają czasu, aby ręcznie go przygotować.

Najprostsze generatory plików robots.txt umożliwiają wybór opcji takich jak wykluczenie całej witryny lub wybranych katalogów i plików. Większość narzędzi oferuje również funkcje zaawansowane, takie jak określenie częstotliwości odwiedzin robota internetowego czy określenie preferowanej wersji językowej witryny.

Niektóre generatory plików robots.txt umożliwiają także testowanie pliku przed jego publikacją, co pomaga upewnić się, że działa on prawidłowo i nie zawiera błędów.

Ważne jest jednak, aby sprawdzić, czy wygenerowany plik robots.txt zawiera odpowiednie instrukcje dla konkretnej witryny. Niektóre generatory mogą zawierać domyślne ustawienia, które nie odpowiadają potrzebom konkretnej witryny. Dlatego zawsze warto sprawdzić wygenerowany plik przed publikacją i wprowadzić w nim ewentualne zmiany.

Testowanie pliku robots.txt

Testowanie pliku robots.txt jest ważnym krokiem w procesie tworzenia i aktualizacji pliku. Dzięki temu można upewnić się, że roboty internetowe interpretują plik zgodnie z oczekiwaniami i zasadami określonymi przez właściciela witryny.

Istnieją różne narzędzia online, które pozwalają na testowanie pliku robots.txt. Jednym z nich jest narzędzie Test robots.txt oferowane przez Google Search Console. Pozwala na sprawdzenie, czy plik jest prawidłowo sformułowany i czy nie zawiera błędów. Właściciel witryny może również przetestować, jak roboty internetowe reagują na plik w różnych scenariuszach, takich jak odwołanie się do konkretnego URL lub typu robota internetowego.

Innym narzędziem do testowania pliku robots.txt jest Robots.txt Tester oferowany przez SEOToolSet. Narzędzie to pozwala na wprowadzenie adresu URL witryny i testowanie różnych instrukcji i dyrektyw w pliku robots.txt.

Przed publikacją pliku robots.txt warto również sprawdzić, czy plik jest prawidłowo zlokalizowany na serwerze internetowym i czy jest on dostępny dla robotów internetowych. Aby to zrobić, można użyć narzędzi online, takich jak tester pliku Robots.txt Checker oferowany przez Small SEO Tools.

Przykłady reguł w robots.txt

W robots.txt można umieścić wiele reguł zależnie od potrzeb. Poniżej przedstawiam przykładowe reguły:

 • Wykluczanie całej witryny przed indeksacją:

User-agent: *

Disallow:

 • Wykluczanie konkretnych katalogów:

User-agent: *

Disallow: /katalog1/

Disallow: /katalog2/

 • Wykluczanie konkretnych plików:

User-agent: *

Disallow: /plik1.html

Disallow: /plik2.pdf

 • Określenie częstotliwości odwiedzin robota internetowego:

User-agent: *

Crawl-delay: 10

 • Określenie preferowanej wersji językowej witryny:

User-agent: *

Disallow: /pl/

Allow: /en/

 • Określenie preferowanego sposobu indeksowania przez roboty internetowe:

User-agent: Googlebot

Disallow:

User-agent: *

Disallow: /

W powyższych przykładach możesz zauważyć, że plik robots.txt umożliwia precyzyjne określenie, które części witryny powinny być indeksowane przez roboty internetowe, a które powinny być wykluczone. W pliku można również określić preferowane wersje językowe i częstotliwość odwiedzin robota internetowego. Ważne jest, aby plik był prawidłowo skonfigurowany, ponieważ może to mieć wpływ na indeksowanie witryny przez wyszukiwarki internetowe.

Podsumowanie

W artykule poznałeś plik robots.txt, który pełni ważną rolę w procesie indeksowania witryny przez roboty internetowe. Plik ten pozwala na precyzyjne określenie, które części witryny powinny być indeksowane przez roboty, a które powinny zostać wykluczone. W pliku robots.txt można również określić preferowane wersje językowe, częstotliwość odwiedzin robota internetowego i wiele innych parametrów.

Przedstawione zostały również sposoby tworzenia i testowania pliku robots.txt, a także przykłady reguł, które można zawrzeć w tym pliku. Ważne jest, aby plik był prawidłowo skonfigurowany, ponieważ może to mieć wpływ na indeksowanie witryny przez wyszukiwarki internetowe.

Zainwestuj w skuteczne pozycjonowanie lokalne! Sprawdź naszą ofertę i cennik pozycjonowania lokalnego, by wyróżnić się w Twojej okolicy.

Warto pamiętać, że plik robots.txt nie jest narzędziem, które może całkowicie wykluczyć witrynę z wyszukiwarek internetowych – pozwala natomiast na kontrolowanie procesu indeksowania. Poprawna konfiguracja pliku robots.txt może pomóc w poprawie pozycji witryny w wynikach wyszukiwania oraz zwiększyć jej widoczność w internecie.

Zapisz się do newslettera i odbieraj regularną dawkę wiedzy, ciekawostek i nowości ze świata reklamy internetowej!