Włączając buforowanie przeglądarki (cache), możesz wskazać, jak długo ma ona zapisywać i wykorzystywać pliki witryny przy każdym powrocie użytkownika na stronę. Ten mechanizm może znacznie przyspieszyć jej działanie dla użytkowników, którzy już raz ją odwiedzili.

Aby jednak przeglądarka mogła wykorzystać mechanizm buforowania, na stronie nie mogą zachodzić częste zmiany. W przeciwnym wypadku, po ich wykryciu przeglądarka pobierze stronę od nowa. Mechanizm ten zatem może się nie sprawdzić w przypadku sklepów internetowych, forów czy blogów, gdzie zawartość strony jest często aktualizowana.

Pamięć podręczną możesz uruchomić tylko dla wybranych zasobów jak np. pliki CSS, JS czy zdjęcia, które się nie zmieniają.

Włączenie pamięci podręcznej ogranicza się często do wrzucenia kilku linijek kodu w pliku konfiguracyjnym .htaccess, który dołączy w nagłówku odpowiedzi HTTP odpowiednie instrukcje dla przeglądarki. Warunkiem musi być obsługa modułu mod_expires.c w przypadku serwerów Apache.

Przykładowa konfiguracja w pliku .htaccess dla serwerów Apache to:

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg „access plus 1 year”
ExpiresByType image/jpeg „access plus 1 year”
ExpiresByType image/png „access plus 1 year”
ExpiresByType image/gif „access plus 1 year”
ExpiresByType text/css „access plus 1 month”
ExpiresByType application/pdf „access plus 1 month”
ExpiresByType text/x-javascript „access plus 1 month”
ExpiresByType text/javascript „access plus 1 month”
ExpiresByType application/javascript „access plus 1 month”
ExpiresByType image/x-icon „access plus 1 year”
ExpiresDefault „access plus 4 weeks”
</IfModule>

Oczywiście poszczególne wpisy “ExpiresByType” określają typ zasobu, więc powinieneś ich listę przygotować pod pliki, które chcesz buforować oraz z myślą o tym, jak długo plik ma być przetrzymywany w pamięci podręcznej przeglądarki. Pełną dokumentację tego modułu znajdziesz na stronie https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_expires.html.

Pamiętaj, że zmiana ta może nie wpłynąć znacząco na poprawę wydajności serwisu, ponieważ często największą liczbą użytkowników są nowe osoby, które ładują stronę pierwszy raz. Jeżeli wówczas Twoja witryna ich zniechęci, jest mała szansa, że na nią powrócą i tym samym wdrożona obsługa pamięci podręcznej może nic nie dać.