Jeżeli jednak świadomie chcesz zachować Google Fonts, warto zadbać o ich optymalne ładowanie. Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych metod, które spowodują, że Google Fonts będą bardzo szybkie.

Nie warto ładować fontów w stylach CSS za pomocą “@import”

Ładowanie w ten sposób fontów spowoduje ich znacznie późniejsze załadowanie, ponieważ najpierw wykonają się skrypty parsujące stronę i tworzące drzewo SSOM, a dopiero później będą załadowane fonty. Fonty dodaje się za pomocą elementu <link>.

Wybierz tylko te style, które są potrzebne

Google Fonts umożliwia pobranie wielu stylów wybranego fontu. Jeżeli jesteś zdecydowany na jeden z nich, pobierz tylko ten.

Użycie dodatkowego “subsettingu” dla wybranych znaków

Jeżeli dany font chcesz użyć np. dla jednego tytułowego nagłówka, który nie wykorzystuje wszystkich znaków, dodaj do źródła Google Fonts parametr “text”. Wymienia się w nim znaki, które chce się użyć.

Google w swojej dokumentacji opisuje ten parametr i sposób użycia:
https://developers.google.com/fonts/docs/getting_started

Wiele fontów posiada znaki z języków obcych, których nigdy nie użyjesz, lub znaki specjalne. Dlatego zdecydowanie warto zastosować ten parametr i pobrać tylko te, których potrzebujesz. Może to zmniejszyć wagę pliku aż o 90%!