Wróć do listy wpisów
PPC
Agencja SEO i SEM > Blog > Nowy model rozliczeń Google AdWords

Nowy model rozliczeń Google AdWords

Nowy model rozliczeń Google AdWords

Jak wiadomo, prowadząc kampanię Google AdWords mamy do wyboru różne modele rozliczeń w zależności od celu biznesowego naszych działań oraz wyboru kanału, w którym chcemy się reklamować. Najpopularniejszymi sposobami od lat pozostają CPC (Cost Per Click), czyli opłata za kliknięcie w link z naszą reklamą; CPM (Cost Per Mile), a więc płacenie za 1000 wyświetleń naszego banera graficznego lub stosowana na YouTube norma CPV (Cost Per View), czyli koszt pełnego obejrzenia wyświetlanego video. Oprócz powyższych istnieją także mniej popularne warianty mierzenia skuteczności reklamy online jak CPA (Cost Per Action), CPL (Cost Per Lead) czy CPS (Cost Per Sale), nastawione bardziej na określenie namacalnego zwrotu z inwestycji. Do tych ostatnich doszła właśnie kolejna możliwość, jaką jest płatność stricte za konwersje.

Płatności za konwersję

Płatności za konwersję brzmią bardzo atrakcyjnie – niestety jak to w Google bywa, nie są dostępne dla każdego. Nowy model rozliczeń jest dostępny tylko dla osób reklamujących się w Google Display Network i jedynie w przypadku, kiedy korzystamy z inteligentnych kampanii w sieci reklamowej, które bazują także na docelowym CPA, czyli automatycznej optymalizacji stawek, by na podstawie największego prawdopodobieństwa konwersji zapewnić jak najwyższy przychód z naszej reklamy.

Za opcję ustawienia płatności za konwersję w GDN odpowiedzialny jest ten sam algorytm, który bazując na docelowym CPA, ustala automatyczne określenie stawek. Aby skorzystać z możliwości uruchomienia nowego sposobu rozliczeń musimy wygenerować w ciągu jednego miesiąca minimum 100 konwersji. Do tego dochodzi dodatkowe uwarunkowanie w postaci czasu zrealizowania danej konwersji – nie może on być dłuższy niż 7 dni od momentu kliknięcia użytkownika w nasz baner reklamowy. Jeśli przekraczamy ten okres w zrealizowaniu docelowego działania, nie będziemy w stanie skorzystać z powyższej opcji.

Limit stawki CPA

Kolejną zmienną jest limit stawki w docelowym Click Per Action. Jeśli będziemy chcieli uruchomić nowe rozwiązanie na naszym koncie AdWords, musimy pamiętać, że maksymalna wartość w CPA nie może przekroczyć kwoty 200 dolarów. Próbując zatem ustawić docelowy Click Per Action powyżej tej kwoty, zostanie on zmieniony automatycznie na 200 USD. Za każdą konwersję zapłacimy zatem nie więcej niż 200 dolarów, pomimo tego, że w ustawieniach naszej kampanii nadal widoczna będzie wyższa, ustawiona przez nas stawka.

Konwersje budżetowe

Jeśli chodzi o kwestie budżetowe to powinniśmy pamiętać o tym, że modele rozliczeń bazujące na maksymalizacji zwrotu z inwestycji wymagają od nas bardziej elastycznego podejścia. Wynika to głównie z możliwości występowania sytuacji, w których faktyczne wydatki na reklamę mogą np. przekroczyć dwukrotnie założony przez nas budżet dzienny, w związku z czym ustawianie go na sztywno nie ma w tym przypadku za bardzo sensu, ponieważ ilość konwersji danego dnia będzie na pewno większą zmienną aniżeli liczba kliknięć w naszą reklamę. Zatem na przestrzeni miesiąca kalendarzowego nie przekroczymy większej kwoty niż ustawiony budżet dzienny pomnożony przez roczną średnią liczbę dni w miesiącu (30,4), więc w przypadku zmiany ustawień dziennej stawki w trakcie trwania miesiąca, nie przekroczymy kwoty wyższej niż wynosi nasz najwyższy budżet dzienny w danym miesiącu aktywnej kampanii pomnożony przez 30,4.

Podsumowanie

Uruchomienie kolejnego modelu rozliczeń w kampaniach AdWords to znak, że Google coraz poważniej zaczyna podchodzić do kwestii maksymalizacji zysków w stosunku do wysokości środków wydanych na reklamę i stara się pomóc w eliminowaniu sytuacji nieefektywnego przepalania budżetów. Czy kiedyś doczekamy się podobnego rozwiązania w sieci wyszukiwania? Czas pokaże, a tymczasem zabieramy się do testowania nowej funkcjonalności i zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami, jeśli sami prowadzicie własne kampanie i zamierzacie skorzystać z modelu płatności za konwersje.