Wróć do listy wpisów
Google Ads Marketing PPC
Agencja SEO i SEM > Blog > Jak skonfigurować kampanię Google Ad Grants – 4 cenne wskazówki

Jak skonfigurować kampanię Google Ad Grants – 4 cenne wskazówki

Jak skonfigurować kampanię Google Ad Grants – 4 cenne wskazówki

Jeśli prowadzisz organizację pozarządową i szukasz narzędzi, które pomogą Ci poinformować o działalności Twojej fundacji lub stowarzyszenia jak najszersze grono odbiorców, rozważ udział w programie Google Ad Grants. Korzystające z niego organizacje non-profit otrzymują bezzwrotne środki na reklamę w systemie Google Ads, dzięki czemu mogą skuteczniej szerzyć swoją misję oraz pozyskiwać fundusze na statutową działalność.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym są reklamy Google Ad Grants,
 • czy różnią się od tradycyjnych kampanii AdWords,
 • które organizacje mogą skorzystać z darmowych środków na promocję w wyszukiwarkach,
 • jakie wymogi musi spełnić organizacja, by wziąć udział w programie,
 • ile wynosi dofinansowanie,
 • jak poprawnie skonfigurować kampanię reklamową Ad Grants.

Czym jest Google Ad Grants

Zwiększanie społecznej świadomości, łatwiejsze pozyskiwanie darczyńców oraz docieranie z ofertą wolontariatu bądź pracy na rzecz organizacji pozarządowych to podstawowe idee, przyświecające Google Ad Grants. Inicjatywa podjęta przez twórców najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej na świecie zakłada dofinansowanie dla organizacji pożytku publicznego poprzez comiesięczne zasilanie ich budżetów reklamowych na marketing SEM.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli budżet Twojej organizacji nie pozwala na prowadzenie płatnych działań reklamowych w Internecie, dzięki Google Ad Grants możesz bezpłatnie realizować marketing PPC.

Google Ad Grants – jaka wysokość dofinansowania

Granty Google dla NGO przewidują ich comiesięczne dofinansowanie kwotą 10 000 dolarów. Budżet ten w całości należy wykorzystać na działania Google Ads zgodnie z wytycznymi dla organizacji non-profit. W dalszej części tekstu dowiesz się, jak skonfigurować kampanię PPC pod kątem fundacji lub stowarzyszenia prowadzącego działalność społeczną. System działa od 2003 roku i wspiera efektywną realizację misji sektora NGO poprzez docieranie do szerokiego grona użytkowników wyszukiwarek internetowych.

Kto kwalifikuje się do programu

O dofinansowanie w ramach Ad Grants mogą obiegać się podmioty zarejestrowane w prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowym Rejestrze Sądowym. Co istotne, z programu mogą korzystać nie tylko fundacje i stowarzyszenia mające status organizacji pożytku publicznego, ale także te niebędące OPP, jak np. kluby sportowe czy niedziałające dla zysku spółki non-profit.

Wymogi, jakie musi spełnić organizacja chcąca skorzystać z możliwości bezpłatnego publikowania reklam PPC w sieci Google Ads, uległy zaostrzeniu po zmianach z 2018 roku. Obecnie, warunki niezbędne do zakwalifikowania się do programu, to:

 • aktualny status organizacji charytatywnej,
 • posiadanie strony internetowej z istotnymi, aktualnymi i merytorycznymi treściami,
 • zgłoszenie do programu Google dla Organizacji Non-Profit,
 • złożenie wymaganych przez Google oświadczeń, dotyczących m.in. unikania dyskryminacji oraz odpowiedniego wykorzystywania darowizn.

Zgodnie z definicją, z programu nie mogą natomiast korzystać szkoły oraz placówki wychowawczo-opiekuńcze, uniwersytety, organizacje państwowe i samorządowe, firmy z branży medycznej oraz szpitale. Szczegółowe informacje dotyczące merytorycznych oraz technicznych wymogów dla organizacji pozarządowych znajdziesz w Centrum Pomocy Ad Grants.

Jakie korzyści daje udział w Google Ad Grants

Niewątpliwie organizacje pożytku publicznego oraz wszystkie pozostałe instytucje, które mogą skorzystać z dotacji na działania SEM dzięki Google Ad Grants, mają bardzo wiele do zyskania. Przede wszystkim, budżet 10 000 $ miesięcznie pozwala na efektywne prowadzenie kampanii reklamowych, umożliwiając budowę szerokich zasięgów. Dzięki temu reklama fundacji lub stowarzyszenia może dotrzeć do osób, które do tej pory nie miały pojęcia o jej istnieniu.

Nie od dziś wiadomo również, że odpowiednia widoczność w wynikach wyszukiwania przekłada się na większe zaufanie. W przypadku organizacji non-profit ma to szczególne znaczenie, także w kontekście pozyskiwania darowizn oraz dotacji na działalność.

reklama w Internecie

Konfiguracja kampanii Google Ad Grants – 4 cenne wskazówki

W tej części tekstu przedstawimy Ci cztery – naszym zdaniem kluczowe – zasady dotyczące konfiguracji reklam finansowanych z grantów Google. Zanim jednak przejdziemy do wskazówek, warto kilka słów poświecić technicznym wymogom, jakie twórcy najpopularniejszej wyszukiwarki stawiają przed organizacjami pozarządowymi. Od 2018 roku konto Google Ad Grants musi:

 • posiadać określone kierowanie geograficzne – reklamy powinny być prezentowane w lokalizacjach istotnych z punktu widzenia organizacji (np. w miejscu, gdzie znajduje się jej siedziba, na terenie, na którym prowadzona jest działalność itp.),
 • mieć minimum dwie aktywne grupy reklam w kampanii z zestawem podobnych do siebie słów kluczowych,
 • posiadać miesięczny współczynnik klikalności (CTR) na poziomie minimum 5%,
 • mieć ustawione co najmniej dwa rozszerzenia reklamy z linkami do podstron,
 • odpowiadać kampanią na zapytania użytkowników dotyczące organizacji oraz jej misji przy jednoczesnym niestosowaniu ogólnych fraz, wyrażeń brandowych czy słów kluczowych o niskim wyniku jakości.

Wiesz już, dla kogo jest program Google Ad Grants i jakie techniczne wymogi musi spełniać konto reklamowe fundacji lub stowarzyszenia. Czas poznać cztery kluczowe elementy optymalizacji kampanii PPC pod kątem organizacji non-profit.

Zwróć uwagę na konwersje – dodaj tylko te istotne

Ogólne zasady Google Grants nie różnią się zbytnio od tradycyjnych reklam Google Ads. W obu przypadkach jednym z kluczowych aspektów jest monitorowanie konwersji. Na co zwracać szczególną uwagę w przypadku NGO? Skup się w szczególności na najbardziej istotnych konwersjach, np. darowiznach czy pozyskiwanych wolontariuszach. Sprawdź, czy Twój CR nie jest oparty na konwersjach nieistotnych w zakresie większym niż 15%, i wyklucz te, które nie służą osiąganiu zdefiniowanych przez Ciebie celów kampanii.

Ustaw strategię maksymalizacji konwersji

Maksymalizacja liczby konwersji to najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o określanie stawek w Google Ad Grants. Maksymalny koszty kliknięcia (CPC) w tego rodzaju kampaniach reklamowych nie może przekroczyć 2$. Jeśli skorzystasz ze strategii „Maksymalizuj liczbę konwersji”, system automatycznie ustali stawkę za kliknięcie tak, aby osiągnąć jak najwyższy współczynnik CR.

Dodaj do konta kampanie DSA (Dynamic Search Ad)

Dynamiczna kampania reklamowa w wyszukiwarce (DSA) to automatycznie generowana przez Google treść komunikatu w sieci wyszukiwania. Jest ona uznawana za najbardziej elastyczną i najlepiej odpowiadającą preferencjom użytkowników formę reklamy Google Ads. Dzięki oparciu nie o słowa kluczowe, ale o zawartość witryny, umożliwia ona szybkie i skuteczne zwiększanie zasięgów w sieci reklamowej, co pozwoli Ci efektywnie wykorzystać cały budżet na reklamę.

Korzystaj wyłącznie z zatwierdzonych adresów URL

Co do zasady, wszystkie reklamy powinny korzystać z adresu URL przesłanego do programu na etapie oceny kwalifikacyjnej. Jeśli w ramach Ad Grants chcesz promować inny adres URL, musisz dodać go do tzw. białej listy, przesyłając odpowiedni formularz prośby o dodanie dodatkowej domeny.

Rozwijaj swoją organizację dzięki Google Ad Grants

Udział w programie Google Ad Grants pomoże Twojej organizacji non-profit dotrzeć do szerokiego grona użytkowników Internetu dzięki comiesięcznej dotacji w wysokości 10 000 $. Jesteśmy przekonani, że nasze wskazówki pomogą Ci jeszcze efektywniej wykorzystać budżet na kampanię, zwiększając skuteczność fundacji lub stowarzyszenia w zakresie zwiększania świadomości oraz pozyskiwania nowych darczyńców. Potrzebujesz wsparcia ekspertów, przed którymi kampania Google Ads nie ma żadnych tajemnic? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy pomóc Ci rozwijać swoją społeczną działalność.

Zapisz się do newslettera i odbieraj regularną dawkę wiedzy, ciekawostek i nowości ze świata reklamy internetowej!