Wróć do listy wpisów
Słowniczek SEO
Agencja SEO i SEM > Blog > Co to jest Filtr Google – definicja

Co to jest Filtr Google – definicja

Co to jest Filtr Google – definicja

Filtr Google – kara nakładana przez Google na strony internetowe, które stosują nieetyczne lub niezgodne z wymaganiami wyszukiwarki techniki promocji w celu manipulacji pozycjami w wynikach wyszukiwania. Nałożenie filtra powoduje spadek pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania na wybrane słowa kluczowe, a w skrajnych przypadkach całkowite usunięcie witryny z wyników wyszukiwania. Google stosuje dwa rodzaje filtrów:

  • filtr ręczny
  • filtr algorytmiczny.

Rodzaje filtrów

Filtr Google może przyjąć jedną z dwóch form: filtr ręczny lub filtr algorytmiczny. Oba rodzaje filtrów mają na celu zidentyfikowanie i ukaranie stron internetowych, które stosują nieetyczne lub niezgodne z wymaganiami wyszukiwarki techniki promocji. Chociaż oba rodzaje filtrów mają podobne cele, różnią się one sposobem działania i konsekwencjami dla witryny.

Filtr ręczny

Filtr ręczny to kara nakładana przez pracowników Google na strony internetowe, które naruszają wytyczne dla webmasterów. Pracownicy Google przeglądają strony internetowe w poszukiwaniu nieetycznych praktyk, takich jak niewłaściwe linkowanie, nadmierne słowa kluczowe czy ukryte teksty. Po zidentyfikowaniu takich praktyk, filtr ręczny jest aktywowany, co powoduje spadek pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

Filtr algorytmiczny

Filtr algorytmiczny to kara nakładana automatycznie przez algorytmy wyszukiwarki Google na strony stosujące nieetyczne techniki promocji. Algorytmy te analizują strony internetowe pod kątem naruszeń wytycznych dla webmasterów, takich jak nadmierne optymalizacje czy manipulacje linkami. Gdy algorytm wykryje takie naruszenia, filtr algorytmiczny jest aktywowany, co może prowadzić do obniżenia pozycji strony w wynikach wyszukiwania lub nawet jej całkowitego usunięcia.

Konsekwencje nałożenia filtra

Nałożenie filtra Google na stronę internetową może prowadzić do różnych konsekwencji, w zależności od rodzaju filtra i stopnia naruszenia wytycznych. Wpływ na pozycję strony w wynikach wyszukiwania może być różny, ale zazwyczaj jest negatywny.

Spadek pozycji

Najczęstszą konsekwencją nałożenia filtra Google jest spadek pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania na wybrane słowa kluczowe. W zależności od stopnia naruszenia wytycznych, spadek ten może być większy lub mniejszy. W efekcie strona traci ruch organiczny, co może prowadzić do spadku liczby odwiedzin, konwersji oraz obniżenia przychodów.

Usunięcie z wyników wyszukiwania

W skrajnych przypadkach, gdy naruszenie wytycznych jest poważne, Google może zdecydować się na całkowite usunięcie witryny z wyników wyszukiwania. Taka sytuacja oznacza brak widoczności strony dla użytkowników wyszukiwarki, co prowadzi do utraty ruchu organicznego i potencjalnych klientów.

Odblokowanie filtra

W przypadku nałożenia filtra Google na stronę internetową, istnieje możliwość odblokowania go poprzez usunięcie nieetycznych praktyk i dostosowanie strony do wytycznych dla webmasterów. Proces ten może być różny w zależności od rodzaju filtra oraz stopnia naruszenia wytycznych.

Poprawa strony

Pierwszym krokiem w odblokowaniu filtra jest zidentyfikowanie i usunięcie nieetycznych technik promocji. Należy dokładnie przeanalizować stronę pod kątem naruszeń wytycznych, takich jak niewłaściwe linkowanie, nadmierne słowa kluczowe czy ukryte teksty, a następnie wprowadzić odpowiednie poprawki.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie

Po wprowadzeniu poprawek na stronie, właściciel witryny może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie strony przez Google. W przypadku filtrów ręcznych, wniosek ten jest przekazywany do pracowników Google, którzy oceniają, czy strona spełnia już wytyczne dla webmasterów. W przypadku filtrów algorytmicznych, strona jest ponownie oceniana przez algorytmy wyszukiwarki podczas kolejnej aktualizacji. Jeśli strona spełnia wytyczne, filtr może zostać zdjęty, a pozycja strony w wynikach wyszukiwania może ulec poprawie.

Zapisz się do newslettera i odbieraj regularną dawkę wiedzy, ciekawostek i nowości ze świata reklamy internetowej!