Menu
Wróć do listy

Definiowanie rozmiarów grafik w kodzie HTML

Znaczniki <img> powinny posiadać atrybuty dotyczące szerokości i wysokości, czyli mieć zdefiniowane rozmiary. Jest to bardzo ważne zarówno pod kątem leniwego ładowania, jak i unikania przeskoków.

Przeglądarka po załadowaniu kodu HTML nie rozpoznaje od razu rozmiarów zdjęć, które są załadowane ze stylami CSS. Gdy określisz rozmiar zdjęcia bezpośrednio w kodzie HTML, np.:

<img src=”kot-felix.jpg” alt=””Zdjęcie” width=”600″ height=”400″>

przeglądarka zarezerwuje odpowiednią ilość miejsca na stronie na załadowanie się obrazka. Gdy rozmiar nie jest zdefiniowany, a struktura kodu HTML dość obszerna, jest duże ryzyko utraty w metryce CLS.
Alternatywnie możesz to wykonać stylami online, np.:

<img src=”kot-felix.jpg” loading=”lazy” alt=”Zdjęcie kota Felixa” style=”height: 400px; width: 600px;”>

Możesz również zdefiniować jeden atrybut width i ustawić współczynnik proporcji rozmiarów obrazka za pomocą aspect-ratio, które obsługiwane jest od niedawna w przeglądarkach.

Atrybuty width i height powinieneś stosować niezależnie od miejsca i typu grafiki oraz tego, czy ładujesz grafiki leniwie, czy w tradycyjny sposób.

W narzędziu PageSpeed Insight masz bezpośrednie wskazanie dla wykonywania tej zmiany.