Menu
Wróć do listy

Definiowanie fontów w kodzie HTML

Aby przyspieszyć ładowanie fontów, możemy ich definiowanie „@font-face” wdrożyć w sekcji HEAD bezpośrednio w kodzie HTML, zamiast jak to zwykle bywa umieszczać je w pliku CSS.

Należy bowiem pamiętać, że najpierw załadowany zostanie HTML, a dopiero później CSS. Jeżeli więc zdefiniujemy fonty w pliku CSS, będą one oczekiwały na załadowanie się stylów, a dopiero po nich wczytane zostaną fonty.